Sektionen för läkemedelslära

Specialitetsföreningen Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

Sedan 2016 är specialitetsföreningen Svensk Förening för Klinisk Farmakologi ett specialitetsråd inom sektionen för läkemedelslära. Läs mer om specialitetsrådet och om ST-utbildning i klinisk farmakologi!

På ST-utbildningssidan finns också utbildningsboken och resurser vi kan dela nationellt, såsom instrument som framtagits för bedömning under ST.

Specialitetsrådet för klinisk farmakologi har tagit del av och uppmärksammat det publicerade uppropet #utantystnadsplikt som har skrivits under av 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter som en del av #metoo-rörelsen. Styrelsen för specialitetsrådet stöder uppropet och anser att sexuella trakasserier är helt oacceptabelt. Om en av våra medlemmar vid något lärosäte inte upplever adekvat respons från sina överordnade vill specialitetsföreningen gärna bistå med stöttning oavsett händelsens storlek/dignitet.