Sektionen för läkemedelslära

SIDI Workshop i Stockholm Januari 2019

I januari hölls i Stockholm en internationell workshop om ”User adapted knowledge databases and real world data in medicine and pharmacology: data acquisition, design, implementation and effects”.

Om du vill veta mer om vad som diskuterades, så är originalpresentationerna tillgängliga här