Läkemedelslära hem

Välkommen till sektionen för läkemedelslära

- en sektion inom

Svenska Läkaresällskapet

 

Nytt: Kom till Svenska farmakologidagarna 2017 13-14 mars i Lund

 

Medlemmar i Svensk förening för klinisk farmakologi SFKF inom läkarförbundet är medlemmar i sektionen för läkemedelslära sedan 2014

 

Ingår även i Kungliga vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap

 

Representant för Sverige i IUPHAR den internationella sammanslutningen inom farmakologi

 

Medlem i det europeiska farmakolognätverket

EPHAR

 

 

 

Grundat 1907

since 1907

Styrelsens sammansättning

Eva Wikström Jonsson (ordf)

Gabriella Scordo (vice ordf)

Ylva Böttiger

Margareta Reis

Gunnar Schulte

Jörn Schneede

Rickard Malmström

 

Senaste årsmötesprotokoll

Sidan är under arbete.

Vetenskapliga sammankomster

Hör av dig till ordförande angående vetenskapliga sammankomster som kan passa bra att lägga in på hemsidan!

 

Sektionen för läkemedelslära

 

Swedish Society for Pharmacology,

Clinical Pharmacology and Therapeutics

Email us: mail@demolink.org

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved