Home

Grundat 1907

since 1907

Information om sektionen för läkemedelslära

 

En sektion inom

Svenska Läkaresällskapet

 

Medlemmar i Svensk förening för klinisk farmakologi SFKF inom läkarförbundet är medlemmar i sektionen för läkemeddelslära sedan 2014

 

Ingår även under Kungliga vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap

 

Representant för Sverige i IUPHAR den internationella sammanslutningen inom farmakologi

 

Medlem i det europeiska farmakolognätverket

EPHAR

 

 

 

 

Sektionen för läkemedelslära

 

Swedish Society for Pharmacology,

Clinical Pharmacology and Therapeutics

Styrelsens sammansättning

Dipisucn a eiusos incmuan lbore mwaliuaen veniam ullamco rouprshn derit oluptae velitesse.

Senaste årsmötesprotokoll

Dipisucn a eiusos incmuan lbore mwaliuaen veniam ullamco rouprshn derit oluptae velitesse.

Vetenskapliga sammankomster

Dipisucn a eiusos incmuan lbore mwaliuaen veniam ullamco rouprshn derit oluptae velitesse.

Email us: mail@demolink.org

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved